A legfontosabb tudnivalók az életjáradéki szerződésről

Az életjáradék kiváló lehetőség arra, hogy a nyugdíjas a bevételeit jelentősen növelje. Az életjáradéki szerződés lényege, hogy a jelenlegi ingatlan tulajdonosa a tulajdonjogáért cserébe életjáradékot kap, ami függ az ingatlan értékétől, elhelyezkedésétől, állapotától, a tulajdonos életkorától stb…

Életjáradék: tárgyi vagyon (általában ingatlan) tulajdonosi jogának átruházására irányuló szerződés, amiben a kötelezett fél vállalja, hogy a tulajdonjogért cserébe a kedvezményezett nyugdíjas részére rendszeres pénzellátást, vagy más, ezt helyettesíthető dolgot rendszeresen, vagy időszakonként visszatérő szolgáltatást nyújt.

Az életjáradékkal a szerződő nyugdíjas akár egy nagyobb összegű kezdeti kifizetéshez, és havi rendszeres jövedelemhez is juthat ingatlanának tulajdonjogáért cserébe. A kötelezett a járadék folyósítása mellett az életjáradéki szerződés keretében vállal kötelezettséget arra is, hogy biztosítja a szerződő nyugdíjas élethosszig tartó haszonélvezeti jogát, és az életjáradéki jognak a javára történő bejegyzését a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba. A szerződő nyugdíjas így a ingatlanát ennek megfelelően továbbra is használhatja, és közben még rendszeres jövedelemhez is jut.

A szerződés megkötésével kihez kerül az ingatlan tulajdonjoga?
A tulajdonjog szerződéskötéskor átszáll a kötelezettre, de a régi tulajdonos holtig tartó haszonélvezeti joga megmarad, így továbbra is az ingatlanban lakhat, és bármit megtehet az állagmegóvás figyelembevételével. Onnan őt kirakni és a lakhatásában zavarni vagy korlátozni nem lehet!
Ha ez mégis bekövetkezne, azonnali hatósági segítséget kérhet. Az életjáradéki szerződéssel tehát úgy lehet plusz bevételt szerezni, hogy a nyugdíjas továbbra is változatlanul élheti a megszokott életét a saját ingatlanában, változások és változtatások nélkül.

Kinek ajánljuk az életjáradéki szerződést?
Mivel a nyugdíjasokat nem kényezteti el az állam, ezért elég nehéz a kevés nyugdíjat beosztani. Emiatt azoknak nyújthat nagy segítséget, akik bár tehermentes ingatlannal rendelkeznek, mégis a havi rezsi, a gyógyszer, az orvos és az egyéb költségek miatt a havi megélhetés számukra elég nehézkes és sok lemondással jár.

Miért jó az életjáradéki szerződést megkötni?
Az életjáradéki szerződés megkötése után havonta akár még nagyobb járadékot is kaphat a jogosult, mint amennyi a nyugdíja. Így már biztosan jut pénz a gyógyszerekre, az orvosokra, vagy akár még nyaralásra és utazásra is. Fontos, hogy teljes élethosszig jár az életjáradék, így a jogosult biztos lehet abban, hogy élete végéig könnyebb lesz a megélhetése.

Mi a biztosíték arra, hogy az életjáradék mindig ki lesz fizetve időben és teljes összegben?
Az életjáradéki szerződést kötelező ügyvéd előtt megkötni, és ellenjegyzéssel kell ellátni, ami aztán a Földhivatalban is bejegyezésre kerül. Ha a kötelezett nem vagy csak részlegesen, esetleg egyáltalán nem fizet, felszólítás után a szerződést akár fel is lehet bontani. Ebben az esetben az addig kifizetett pénzt a jogosult nyugdíjas természetesen megtarthatja, és az ingatlan tulajdonjoga is visszaszáll rá. Világosan és egyszerűen fogalmaz a törvény, ezért vitára nem lehet ok. Ha a kötelezett nem fizet, nyer a jogosult, és megtarthatja a pénzt, sőt még a tulajdonjogot is visszaszerzi.

A szerződés megkötése után vitás helyzetben kihez lehet fordulni?
Bármilyen eset is fordul elő, a helyileg illetékes bírósághoz kell fordulni, aki ilyenkor tárgyalás nélkül hoz végrehajtható ítéletet. Bármikor fel lehet mondani egy szerződést, akár már egy nappal a megkötése után is.

Milyen kockázata vagy buktatója lehet egy ilyen szerződésnek?

Kockázata és buktatói nincsenek az életjáradéki szerződésnek a jogosult részéről, hiszen holtig tartó haszonélvezeti joga marad, tehát továbbra is az ingatlanban lakhat, élhet és élvezheti annak hasznait, miközben még havi járadékot is kap. Kockázata csak a kötelezettnek van, mert ha elkalkulálja magát és magas havi járadékot határoznak meg, akkor több pénzt fizethet ki az ingatlanért, mint amennyit az valójában ér. Ezért a szerződő feleknek átverni és félrevezetni egymást teljesen lehetetlen!

Kinek nem ajánljuk a szerződés megkötését?
Annak nem lehet szerződést kötni, akinek az ingatlanán teher van. Annak pedig nem érdemes életjáradéki szerződést kötni, aki az ingatlanát valamelyik hozzátartozójára kívánja örökségül hagyni. Ugyanis az ingatlant csak a szerződő nyugdíjas használhatja, és a halálával ez a jog megszűnik, majd ezután a szerződő kötelezett birtokába kerül az ingatlan.
Életjáradéki szerződés esetén csak és kizárólag az ingatlanban található ingóságokat örökölhetik az örökösök, magát az ingatlant nem. Tehát ha valaki szeretné az ingatlant az örököseire hagyni, abban az esetben ne kössön életjáradéki szerződést.

Mire van szükség a szerződés megkötéséhez, és milyen feltételei vannak?

A szerződéshez per- és tehermentes ingatlanra van szükség, valamint a tulajdonos és a befektető közötti közös akaratra, amit aztán az életjáradéki szerződésbe foglalnak ügyvédi ellenjegyzéssel. Semmilyen orvosi vizsgálat, igazolás vagy különleges papír nem kell a szerződés megkötéséhez.

Összegezve: az életjáradéki szerződés kiváló lehetőség arra, hogy egy nyugdíjas a bevételeit jelentős mértékben megnövelje, amennyiben tehermentes ingatlannal rendelkezik. Az élete végéig rendszeresen, vagy akár egy összegben is megkaphatja az életjáradékot, amit aztán bármire fordíthat. Az életjáradék összege szabadon felhasználható, mert az előre meghatározott célhoz nem kötött.

Galway Lite

Galway is a minimalist WordPress theme with bold details and unique styling in all the right places. Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you’re an established creative or are just launching your new business, Galway will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

Quick View Archive
Tagged