Az életjáradéki szerződés

Az életjáradéki szerződés az ingatlanát átruházó jogosult életfenntartását és megélhetését szolgálja, ami pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog rendszeres vagy időszakonként visszatérő szolgáltatását jelenti. Vagyis életjáradéki szerződés esetén a személyes jellegű, az időskorúra szabott és a szükségletei kielégítésére hivatott szolgáltatásokat lényegében a pénzszolgáltatás, vagy az azzal azonos minőséget képviselő, helyettesíthető dolgok szolgáltatása jelenti.

Az általános csereérték szolgáltatása már önmagában is azt jelzi, hogy az életjáradéki szerződés a természeténél fogva nem feltételezi azt a fajta személyhez kötöttséget és bizalmi jelleget, ami például a tartási szerződések esetén a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlenül szükséges lenne.

Tartama
Életjáradéki szerződés nemcsak a jogosult haláláig, hanem a felek rendelkezésétől függően valamely más meghatározott időpont vagy feltétel bekövetkezéséig terjedő időszakra is köthető.

Adózás
Ha valaki életjáradéki szerződés köt, és ez alapján ingatlant vagy bármilyen vagyoni értékű jogot ruház át életjáradék folyósítása ellenében, akkor az ebből származó jövedelem adómentes. (Szja-törvény 1. számú melléklet 7. 1. pont.)

Galway Lite

Galway is a minimalist WordPress theme with bold details and unique styling in all the right places. Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you’re an established creative or are just launching your new business, Galway will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

Quick View Archive
Tagged