Mi a különbség a tartási és az életjáradéki szerződés között?

Manapság már sok idős vagy segítségre szoruló ember tartási vagy életjáradéki szerződést köt olyan személyekkel, akik ezután már gondoskodnak róluk. De mi a különbség a kettő között?

A tartási és az életjáradéki szerződés közötti különbség a tartást, illetve az járadék fizetést vállaló személy szolgáltatásában van. Tartási szerződés esetén a tartásra kötelezett az eltartott körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve a gondozására vállal kötelezettséget. Ez magában foglalja a tartásra jogosult lakhatásának biztosítását, élelemmel és ruházattal való ellátását, gondozását, betegsége esetén az ápolását és gyógyíttatását, halála esetén pedig az eltemettetését. A tartási szerződés tehát egyfajta személyhez kötöttséget és bizalmi jelleget feltételez.

Az életjáradéki szerződés esetén viszont a járadékadó meghatározott pénzösszeg vagy más dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására köteles. Az életjáradék szolgáltatása szinte minden esetben pénzfizetés formájában történik, és rendszerint havi gyakorisággal.

Tartási és életjáradéki szerződést rendszerint magánszemélyek kötnek. A törvény ugyanakkor nem zárja ki, hogy akár tartás, akár életjáradék szolgáltatására jogi személy (pl. gazdálkodószervezet) vállaljon kötelezettséget.

A tartást és az életjáradékot alapesetben ellenszolgáltatás fejében nyújtják. Az ellenszolgáltatás megjelenhet pénz vagy más dolog formájában is. Az ellenszolgáltatás egyik leggyakoribb formája, hogy a tartásra jogosult a tulajdonában lévő ingatlant ruházza át a tartás fejében a tartásra kötelezett személyre. Nem kizárt azonban például értékes ingóság ellenértékként való átadása sem.

Tartási vagy életjáradéki szerződés ingyenesen (ellenszolgáltatás nélkül) is köthető. A közeli hozzátartozók között létrejött tartási vagy életjáradéki szerződés esetén a törvény vélelmezi az ingyenességet, kivéve, ha a körülményekből – így például magából a szerződésből – más nem következik.

A tartási szerződést leggyakrabban az eltartott haláláig, tehát határozatlan időre kötik. Az életjáradéki szerződés szintén a járadékra jogosult haláláig szól. Ebből következik e szerződések úgynevezett szerencsejellege. Ez azt jelenti, hogy a szerződéskötéskor nem határozható meg a szolgáltatás (tartás, életjáradék) és az ellenszolgáltatás arányossága. Ennek oka, hogy nem látható előre, hogy a tartást, életjáradékot mennyi ideig kell teljesíteni.

Galway Lite

Galway is a minimalist WordPress theme with bold details and unique styling in all the right places. Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you’re an established creative or are just launching your new business, Galway will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

Quick View Archive
Tagged