Mit kell tudni a haszonélvezeti jog értékéről?

avagy a haszonélvezeti és használati jog értékének kiszámítása.

A haszonélvezet és a használat értékének kiszámításánál a vagyoni értékű jog egy évi értékét szoktuk kiindulási pontként alapul venni.
Ez egyenlő a vagyoni értékű joggal terhelt dolog – például a haszonélvezettel terhelt ingatlan – terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének egy huszad részével, azaz 5%-ával.
Attól függően, hogy a vagyoni értékű jog meghatározott időre (egy adott időtartamra, esetleg konkrét időpontig), vagy határozatlan (bizonytalan) időre szól-e, az érték további számítása más és más módon történik.

A határozatlan időre szóló vagyoni értékű jog értéke:

Amikor a határozatlan idejű vagyoni értékű jog valaki életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, akkor a jog értékét az illető személy életkorának alapulvételével a következő módon kell megállapítani:

Ha a vagyoni értékű jog jogosultja
– 25 évesnél fiatalabb, az egy évi érték 10-szerese,
– ha 25-50 éves, akkor az egyévi érték 8-szorosa,
– ha 51-65 éves, akkor az egyévi érték 6-szorosa,
– ha pedig 65 évnél idősebb, akkor az egyévi érték 4-szerese.

Több személy esetén mindig a fiatalabb korát kell figyelembe venni!

Itt egy példa, ahol a 10 millió forint forgalmi értékű ingatlan esetén a haszonélvező 65 éves.
A haszonélvezeti jog értéke 10 millió forint osztva 20-szal, és szorozva 4-gyel, azaz 2 millió forint.
Tehát az ingatlan értéke a haszonélvezeti joggal megterhelve 8 millió forint!

Egy másik példában a 10 millió forint forgalmi értékű ingatlan esetén egy 65 és egy 60 éves haszonélvező van. Ilyenkor a fiatalabb haszonélvezővel kell számolni.
Vagyis a haszonélvezeti jog értéke 10 millió forint osztva 20-szal és szorozva 6-tal, azaz 3 millió forint. Tehát az ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt értéke 7 millió forint!

Ezért ingatlan eladásakor, vagy életjáradéki szerződés kötésekor, hogy tisztában legyünk a valós piaci árral, ezek figyelembevételével kell meghatározni a mindenkori forgalmi értéket.

Galway Lite

Galway is a minimalist WordPress theme with bold details and unique styling in all the right places. Fully responsive design displays beautifully across desktop, mobile and all devices in between. Whether you’re an established creative or are just launching your new business, Galway will highlight your content beautifully and grab the attention of your visitors!

Quick View Archive
Tagged